Aquesta web utilitza galetes. Pots veure la nostra política de cookies aquí. Si continues navegant significa que acceptes aquesta política.
Política de cookies

Trobaré Feina | Ofertes de treball | El teu portal web per trobar feina

Club TF
Adreça electrònica: Contrasenya: Entrar    
Registra't. Recuperar contrasenya?
Segueix-nos a:
Idiomes:
CAT
Esp
Busques personal?
Registra't en dos minuts
 
Busques feina?
Registra't en dos minuts
Política de Privacitat

Política de Privacitat

 
DADES PERSONALS. POLÍTICA DE PRIVACITAT.

En compliment de la obligació prevista a l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem del següent:

1.- DADES DEL RESPONSABLE

Identitat del responsable del tractament:
SINERJOB, SL, amb CIF B65877490

Dades de contacte del responsable:
Domicili al carrer Llull, núm. 321, de 08005 – Barcelona
Correu electrònic: privacitat@trobarefeina.com

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i el tractament de les dades personals de l'interessat tenen com a finalitats:
2.1.- La difusió de les ofertes de feina
2.2.- La gestió de currículums per a la selecció de personal
2.3.- L'enviament puntual d'informació comercial sobre serveis addicionals que poden ser del seu interès.

Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades durant els següents terminis:
- Per la difusió de les ofertes de feina, les seves dades es conservaran el temps indispensable pel compliment d'aquesta finalitat.
- Per la gestió de currículums, les seves dades es conservaran per el procés de selecció concret, i per futurs processos de selecció, sempre que no s'oposin a aquest tractament.

3.- LEGITIMACIÓ

Base jurídica del tractament:
En compliment de l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, se l'informa que la base jurídica pel present tractament és la següent:
- Per a la gestió d'ofertes de feina i selecció de personal, la base legitimadora del tractament és l'execució d'un contracte en què l'interessat és part.
- Per a l'enviament puntual d'informació comercial sobre serveis addicionals, la base legitimadora és l'interès legítim de l'empresa i el consentiment exprés.

Obligació de facilitar les dades i conseqüència de no fer-ho.
Vostè ens ha facilitat de manera lliure i voluntària les seves dades. L'informem que en qualsevol moment podrà revocar quest consentiment dirigint-se per escrit a la direcció de correu electrònic privacitat@trobarefeina.com

4.- DESTINATARIS

SINERJOB, SL es una empresa dedicada a la difusió online d'ofertes de feina i selecció de personal. Una vegada vostè ens faciliti les seves dades personals i de currículum, entenem que està d'acord amb el tractament d'aquestes amb finalitats de gestió de feina.
Únicament col·laborem amb empreses que ofereixen un nivell de protecció al tractament de dades personals adequat al Reglament (UE) 2016/679.

5.- DRETS

Vostè té dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a l'ús de les seves dades personals, així com dret a la supressió, portabilitat i limitació de l'ús d'aquestes.
En virtut dels articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, vostè en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, incloses l'elaboració de perfils, dirigint-se per escrit a la direcció de correu electrònic privacitat@trobarefeina.com
Igualment, vostè té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat prèviament pel tractament de les seves dades personals.
Per últim, l'informem que vostè també té dret a plantejar la corresponent reclamació davant l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, si considera que hem vulnerat algun dels drets que el Reglament (UE) 2016/679 o la seva norma de desenvolupament reconeixen.

6.- PROCEDENCIA

Les seves dades personals les hem obtingut per vostè directament, mitjançant suport electrònic.

Categoria de dades que es tracten
Les dades personals objecte de tractament són les següents:
-Nom i cognoms
-Sexe
-Idioma
-Data de naixement
-Direcció postal
-Telèfon
-DNI
-Direcció de correu electrònic