Aquesta web utilitza galetes. Pots veure la nostra política de cookies aquí. Si continues navegant significa que acceptes aquesta política.
Política de cookies

Trobaré Feina | Ofertes de treball | El teu portal web per trobar feina

Club TF
Adreça electrònica: Contrasenya: Entrar    
Registra't. Recuperar contrasenya?
Segueix-nos a:
Idiomes:
CAT
Esp
Busques personal?
Registra't en dos minuts
 
Busques feina?
Registra't en dos minuts
Nosaltres
Trobaré Feina es va fundar l'any 2011 amb la idea de difondre anuncis de feina per Internet d'una manera àgil, propera i transparent.

En l'actualitat, el portal col·labora amb un gran nombre d'empreses, fundacions i ajuntaments del país per tal de dinamitzar el mercat laboral i millorar les competències professionals de la gent.

Els recursos que ofereixen les noves tecnologies són aprofitats a bastament per Trobaré Feina, de tal manera que ha esdevingut un portal de referència per a les noves formes de cerca de feina i de selecció de personal. També ha servit per inculcar una bona dosi de cultura digital entre les empreses i el mercat laboral.

En aquest sentit, Trobaré Feina és un espai de convivència entre empreses que busquen personal i persones que busquen feina. El Club TF, punt de trobada entre empreses i candidats, ofereix aquesta possibilitat, ja que totes dues parts es beneficien d'un sistema de selecció de personal en línia innovador i eficaç, en què l'empresa gestiona la informació que necessita i les persones candidates obtenen garantia de resposta.

El portal, doncs, és l'eina definitiva per a la cerca de feina i la selecció de personal, el mitjà en el qual queden cobertes totes les necessitats que genera la complexitat del mercat de treball actual.

Formulari de contacte

Nom:*  
Email:*  
Assumpte:*  
Missatge:*
 
 
Control Spam: *
 
He llegit i accepto les condicions d'ús*
CONDICIONS D'ÚS

Objecte i generalitats
Les presents Condicions Generals regulen l'ús del lloc web "www.trobarefeina.com", titularitat de Sinerjob, SL i les condicions de compra i de contractació de serveis oferts a través del lloc web.
Trobaré Feina és una plataforma web d'informació en línia d'ofertes, serveis i formació per trobar feina, amb descomptes per a l'obtenció de productes diversos gestionats per Sinerjob, SL, societat amb domicili al  C/ Llull, 321-329 Edifici CINC 08019 Barcelona, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona ​​, amb número de CIFB65877490.
Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, l'usuari consenteix a fer-se soci tant del club TF, i les seves dades passaran a formar part dels fitxers de bases de dades de la societat, i el tractament d'aquests fitxers serà acord amb el que preveu la Política de Privacitat.
Trobaré Feina proporciona informació sobre ofertes laborals i serveis, propis de Trobaré Feina i / o de tercers col·laboradors, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició i contractació a través del lloc web. Les persones que pretenguin navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar serveis han detenir la condició de "Soci", que s'adquireix completant el formulari de registre, acceptar aquestes Condicions Generals i la Política de Privacitat i seguint els passos que Sinerjob posteriorment comunica a través de correu electrònic.
Les presents Condicions Generals són les úniques condicions aplicables a l'ús del lloc web i a la contractació de productes o serveis mitjançant el Lloc Web i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre Sinerjob S.L. En conseqüència, el Soci o usuari (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de soci) que accedeixi al Lloc Web i / o realitzi la contractació de productes i serveis a través del lloc web accepten sotmetre i queden vinculats per les Condicions Generals tal com es troben redactades en el moment en què s'accedeixi al lloc web.
Tot Soci o usuari que accedeixi al Lloc Web ha de ser major de 18 anys amb prou capacitat legalment per celebrar contractes.
Sinerjob S.L opera a través del lloc web, exclusivament, per al territori espanyol comprès en la Península Ibèrica, Balears i Canàries Sinerjob S.L  únicament realitza enviaments i distribueix els productes al Territori.
Els termes en majúscula que no estiguin expressament definits en aquestes condicions generals, tindran el significat atribuït per Sinerjob S.L  en el lloc web.

Informació sobre els productes i serveis
Les descripcions dels productes i serveis (tal com es defineixen més endavant) oferts en el Lloc Web es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels proveïdors i col·laboradors de Sinerjob.
Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als productes i serveis, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc Web tenen per objecte aportar la major informació, però, el Soci ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen caràcter exhaustiu.
En el cas en què, per circumstàncies de força major, el producte o el servei no estigui disponible després d'haver realitzat la compra, Sinerjob informarà al Soci per email de l'anul·lació total o, si s'escau, parcial de la comanda. L'anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l'exercici del dret de desistiment que correspon al Soci de conformitat amb el que estableixen les presents Condicions Generals.

Preus dels productes i serveis
Els preus dels productes i serveis que s'ofereixen a través del lloc web inclouen IVA i qualsevol altre impost aplicables. Tanmateix, aquests preus no inclouen les despeses d'enviament dels productes, que es detallen a l'apartat "Despeses d'enviament" i que han de ser acceptats pel Soci en el moment de sol·licitud de la comanda mitjançant el formulari de Comanda.
En compres realitzades des / amb destinació a les Illes Canàries es descomptarà automàticament l'IVA dels productes en el moment de realitzar la compra.
La informació sobre les comparatives de preus i els descomptes aplicats als productes i serveis que figuren en el Lloc Web en el procés de compra es calculen utilitzant la informació proporcionada pels proveïdors de Sinerjob o, si s'escau, utilitzant els preus constatats per Sinerjob a els punts de venda.
Sinerjob es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment. Elsproductes i serveis es facturaran al preu en vigor en el moment del registre de la comanda, excepte error tipogràfic evident.
Compra de productes, contractació de serveis i formalització de comandes
La compra de productes i de contractació de serveis per part del Soci a través del Lloc Web es realitza seguint el procediment establert a la secció"Formulari de Comanda».
Sinerjob enviarà al correu electrònic del Soci, en el termini de les vint (24)hores següents a la recepció de la formalització de la comanda per part del Soci, un email de justificant de recepció i confirmació de la comprarealitzada. La comanda de productes o serveis i, per tant, el contractes'entendrà formalitzat i perfeccionat en el moment de recepció del pagament delpreu per part de Sinerjob.
Particularitats de la contractació de serveis a través del lloc web
En particular, el Soci, a través del Lloc Web, té accés a la informació que el col·laborador proporciona Sinerjob sobre els Serveis, així com als descomptesi els drets inherents als mateixos. La prestació dels Serveis es realitzarà única i exclusivament per part del col·laborador i, per tant, amb subjecció ales condicions que aquestes col·laboradors estableixin per a la prestació delServei en qüestió, actuant Sinerjob com un mer intermediari en la comercialitzaciód'aquests Serveis.
En aquest sentit, el Soci amb caràcter previ a la contractació del Servei, had'acceptar les condicions particulars del Servei (incloent sense caràcterlimitatiu, el compliment de qualssevol termes i condicions, tarifes i reserves establerts) així com les condicions generals de col·laborador.
Les disposicions contingudes en aquestes Condicions Generals es podran modificar en funció dels Serveis i de les corresponents condicions particular si generals del col·laborador. En cas de conflicte o contradicció, les condicions particulars i / o generals del col·laborador prevaldran sobre aquestes condicions generals. En conseqüència, el Soci ha de llegir amb atenció, a més de les condicions generals, les condicions particulars i / o generals del col·laborador.
El Soci manifesta i accepta expressament que els col·laboradors seran els únics responsables del compliment dels drets i obligacions derivats de la prestació dels Serveis i dels termes i condicions aplicables a cada un d'ells. Sinerjob, en qualitat de mediador, no serà responsable i quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat i / o reclamació derivada, directament o indirectament, de la prestació o subministrament defectuós o no conforme dels Serveis, i el Soci dirigir directament al col·laborador per realitzar qualsevol reclamació queconsideri oportuna.

Pagament dels productes i serveis
El pagament del preu i les despeses d'enviament dels productes i serveis adquirits a través del lloc web es realitza en el moment d'enviar al correuelectrònic del Soci per part de Sinerjob d'un email de justificant de recepciói confirmació de la compra realitzada.
El justificant de compra que correspon a la comanda de productes o serveis estarà disponible i es podrà visualitzar a la secció "El meu compte:Comandes".
El Soci haurà de realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o de dèbitVisa, Mastercard, American Express, Visa Electron i / o altres targetesanàlogues, o mitjançant el sistema de PayPal o per transferència bancària. Latargeta amb la que es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financeraemissora a un banc o caixa d'estalvis espanyol o una sucursal o entitat financera filial d'una entitat financera estrangera amb establiment a Espanya.
El Soci ha de notificar a Sinerjob, mitjançant correu electrònic o viatelefònica, de qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzadaper compres en el Lloc Web, en el menor termini de temps possible, amb l'objecte que Sinerjob pugui realitzar les gestions que consideri convenients.
Sinerjob té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. Així mateix, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l'ordinador del Soci i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:
(I) Que el Soci està comunicant les seves dades al centre servidor de Sinerjob,i no a qualsevol altre.
(Ii) Que entre el Soci i el centre servidor de Sinerjob les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.
Així mateix, Sinerjob manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel Soci. Únicament l'entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades a mode degestió dels pagaments i cobraments.

Cancel·lació i ampliació de comandes
Els Socis podran cancel·lar o ampliar les comandes acceptats i confirmats perSinerjob sempre que se sol·liciti amb anterioritat a la finalització de lacampanya en qüestió. En el cas de compres multicampañas, només es podran cancel· lar conjuntament totes les comandes si totes les campanyes segueixen activesen l'Aparador. Per realitzar la cancel·lació o ampliació de la comanda, el Soci ha de seguir el procediment establert a la secció "El meu compte:Comandes". No s'acceptaran sol·licituds de cancel·lació o ampliació decomandes via email.
El cost de cancel·lació d'una comanda és de dos (2) euros. El cost d'ampliació d'una comanda s'especificarà per a cada cas en particular.
A la finalització de la campanya en qüestió, no s'acceptaran cancel·lacions oampliacions de comandes. Si el Soci desitja cancel·lar una comanda un copfinalitzada la campanya, haurà de procedir a la seva devolució.

Lliurament de la comanda de productes
(I) Lloc de lliurament
Sinerjob es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direccióindicada pel Soci i que, en tot cas, haurà d'estar compresa dins del Territori.Per tal d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui el Soci hade ser una adreça en la qual pugui realitzar el lliurament dins l'horarilaboral habitual.
De moment Sinerjob no realitza enviaments d'articles voluminosos a Canàries, ino és possible tornar des d'allà les comandes que hagin estat lliurats a laPenínsula o Balears. Quan un producte no sigui lliurable a Canàries,s'informarà als Socis en aquest sentit en la pròpia campanya.
Si en el moment del lliurament del producte a l'adreça indicada, el Soci estroba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir perconcertar una nova entrega. Si, transcorreguts set (7) dies hàbils de la datadel avís, el Soci no s'ha posat en contacte amb el transportista per concertaruna nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems deSinerjob i el Soci s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i deretorn, així com de les possibles despeses de gestió associats.
Sinerjob no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliuramentquan la direcció d'entrega introduïda pel Soci no s'ajusti al lloc delliurament desitjat pel Soci.
Sinerjob podrà realitzar el lliurament d'una mateixa comanda de productes endiversos lliuraments de diferent data.
En el moment del lliurament de la comanda de productes, el Soci ha d'exhibir elseu document d'identificació al transportista, signar l'albarà de lliurament isol·licitar una còpia al transportista.
(Ii) Termini de lliurament
El termini màxim per al lliurament de productes, llevat que es produeixincircumstàncies de força major, és de trenta (30) dies naturals des de la datade finalització de la campanya en qüestió.
Sinerjob no realitza lliurament de productes dels dissabtes, diumenges, festiusnacionals, autonòmics i locals.
Sinerjob informar al Soci, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al seucorreu electrònic, de la data de sortida dels magatzems de Sinerjob de lacomanda de productes corresponent i les dades de contacte de la empresa detransport que realitzarà el lliurament. En un termini de vint (24) a quarantavuit (48) hores des de la data, el producte serà lliurat a la direcció indicadapel Soci, excepte circumstàncies de força major.
El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producteha estat posat a disposició del Soci al lloc de lliurament indicat pel Soci o en l'establiment  seleccionat en el Formulari de Comanda.
El risc dels productes (entre altres, la pèrdua, menyscabament o robatori) potser transmesa al Soci a partir del moment en que la comanda de productes hagi estat posat a disposició del Soci de conformitat amb el que estableixen aquestes condicions generals.
Devolució de productes i cancel·lació de Serveis
(I) Dret de desistiment
El Soci disposarà d'un termini màxim de deu (10) dies hàbils des del lliuramentdel producte o la contractació del servei per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte i / o servei, de conformitat amb la legislació aplicable.
Un cop finalitzat el termini de deu (10) dies hàbils, Sinerjob no acceptaràdevolucions per desistiment de compres de productes o cancel·lacions deServeis.
El Soci no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la normativa quesigui d'aplicació i, en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, enels següents supòsits: (i) serveis d'allotjament, de transport, de menjars od'esplai , que siguin per data determinada o període concret, (ii) productesconfeccionats conforme a les especificacions del Soci o claramentpersonificats, (iii) enregistraments sonors o de vídeo, discs i programesinformàtics que haguessin estat desprecintats pel Soci, així com de fitxersinformàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de serdescarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent, (iv)premsa diària, publicacions periòdiques i revistes, i (v) serveis l'execuciós'iniciï, amb l'acord del Soci i / o Usuari, amb anterioritat a la finalitzaciódel termini de deu (10) dies hàbils.
En el cas de desistir de la compra d'un producte, s'han de complir elsrequisits:
1) El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va entregar, documentació,accessoris i, a la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatgeoriginal.
2) La devolució a Sinerjob s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzaten el lliurament o, si no, en algun format semblant que garanteixi la devoluciódels productes en perfecte estat.
3) S'ha d'incloure una còpia del justificant de compra i l'albarà de lliuramentdels productes dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats iel motiu de la devolució.

Sinerjob gestionarà l'ordre de devolució del preu mitjà del mateix sistema depagament utilitzat pel Soci per a l'adquisició dels productes, en un termini dequaranta-huit (48) hores des de la confirmació d'arribada al magatzem de lacomanda retornat. L'aplicació de la devolució del preu en el compte o targetadel Soci dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicacióde la devolució del preu serà de fins a set (7) dies naturals per les targetesde dèbit i de fins a trenta (30) dies naturals per a les targetes de crèdit.
(Iii) Devolució de productes defectuosos
Sense perjudici del que estableix la clàusula 11 següent i de qualsevol altredret que li pogués correspondre, el Soci té dret al reemborsament del preu delsproductes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb lacomanda realitzada pel Soci.
Sinerjob reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats quesiguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productesrealitzats pel Soci, d'acord amb el que estableix l'apartat (ii) anterior.

Garantia dels productes i serveisadquirits
Els productes i serveis disposen de la garantia legal per manca de conformitatdels productes que es manifestin en un període de dos (2) anys a partir de ladata de lliurament i de conformitat amb el que estableix la normativad'aplicació.
La garantia oferta és la que especifica el proveïdor o el seu fabricant, deconformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel quals'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors iusuaris. La durada i la forma d'exercici d'aquestes garanties es detallenclarament en la fitxa descriptiva dels productes.
La garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús omanipulacions indegudes, tensió no idònia, accidents elèctrics, instal·laciói / o utilització no conforme amb les instruccions d'ús o no efectuada pelservei tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials o productes peribles,sotmesos a desgast pel seu ús normal o consumibles. Queden exclosos de lagarantia dels productes modificats o reparats pel Soci o qualsevol altrapersona no autoritzada pel fabricant o proveïdor. Pel que fa als productesinformàtics, la garantia no cobrirà l'eliminació de virus, recuperació deprogramari per aquest motiu, o la reinstal·lació del programari provocada perl'esborrat del mateix.
Entre altres supòsits, el Soci no tindrà dret a exercitar la garantia delsproductes i, en conseqüència, la garantia no és aplicable:
a) si es modifiquen, alteren o substitueixen alguns de les dades de la garantiadels productes facilitada o del justificant de compra dels productes.
b) si es manipula o repara el número d'identificació així com el productegarantit sense coneixement i autorització del servei tècnic o l'empresa emissorade la garantia.
c) si no té el justificant de compra i l'albarà de lliurament dels productes.
Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació del certificat degarantia juntament amb el justificant de compra i l'albarà de lliurament delsproductes.
El Soci ha de seguir, en tot moment, el fullet informatiu de la marca i lesinstruccions per al correcte ús i instal·lació del producte i tota lainformació sobre la garantia.
El Soci pot exercir la garantia d'un producte segons la normativa vigent sobregarantia dels productes de consum. En cas de dubte, el Soci pot posar encontacte amb Sinerjob a través dels formularis facilitats en el lloc web perrebre ajuda sobre els passos a seguir i la informació necessària per a lapresentació de les reclamacions pertinents.

Propietat intel·lectual i industrial

Els llocs web "www.trobarefeina.com" i"www.trobarefeina.eu" són dominis registrats per Sinerjob, SL.Aquests dominis i la marca "Trobaré Feina" no poden ser utilitzats,llevat prèvia autorització expressa i per escrit de Sinerjob, en connexió ambaltres serveis que no siguin de Sinerjob, SL de cap manera que pugui causarconfusió entre els nostres clients o descrèdit de Sinerjob , SL.
Sinerjob té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font del lloc webi, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre lesfotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dadesque s'inclouen en el lloc web.
Es vigent espanyola i internacional relativa adverteix a Socis i Usuaris queaquests drets estan protegits per la legislació a la propietat intel·lectuali industrial.
Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest Lloc Webtambé té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta tambéd'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en lamatèria.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web,ni tan sols mitjançant hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sensela prèvia autorització expressa i per escrit de Sinerjob.
Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació,modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevolaltra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / ointernacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, aixícom l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressai per escrit de Sinerjob.
Sinerjob informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícitasobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevolaltre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb elscontinguts inclosos en el Lloc Web.

Responsabilitat de Sinerjob S.L
Sense perjudici del que estableix la normativa aplicable, la responsabilitat deSinerjob en relació amb els productes i serveis adquirits a través del lloc webestarà limitada al preu d'adquisició d'aquests productes o serveis.
Sinerjob no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però nolimitatiu:
a) De la utilització que els Socis o Usuaris puguin fer dels materials del llocweb o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets depropietat intel·lectual i / o industrial de continguts del web o de tercers.
b) Dels eventuals danys i perjudicis causats als Socis o usuaris com aconseqüència d'un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, del'organització o la localització dels continguts i / o accés al Lloc Web i, engeneral, de els errors o problemes que es generen en el desenvolupament oinstrumentació dels elements tècnics que el lloc web o un programa faciliti alSoci o usuari.
c) Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els socis o Usuaris puguinaccedir des enllaços inclosos en el lloc web, ja siguin autoritzats o no.
d) Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercerspoguessin estar units a Sinerjob mitjançant via contractual.
e) De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos a la web, sentresponsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobrel'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de leseines de control de l'ús Internet per tal d'evitar l'accés a materials ocontinguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sensela prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.
f) De errors o retards en l'accés al Lloc web per part del Soci a l'horad'introduir les seves dades en el formulari de Comanda, la lentitud oimpossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de lacomanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguindegudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major iqualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Sinerjob.
g) De fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions,esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que elsserveis del lloc web estiguin constantment operatius.
h) Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient ide mala fe per part del Soci o usuari.
i) De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada pelSoci per a l'enviament de la confirmació de la comanda.
Sinerjob es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferirtot el suport necessari al Soci per arribar a una solució ràpida isatisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el lloc web.
Així mateix, Sinerjob té dret a realitzar durant intervals temporals definits,campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seuservei. Sinerjob es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació deles promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió dequalsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevolanomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

Nul·litat parcial
En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals siguideclarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretarantenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes
Condicions Generals.
El no exercici per part de Sinerjob de qualsevol dret derivat d'aquestesCondicions Generals no s'interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepterenúncia expressa i per escrit per part de Sinerjob o prescripció de l 'accióque en cada cas correspongui.
Modificació de les Condicions Generals
Sinerjob es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previavís, la presentació i configuració del lloc web, així com les CondicionsGenerals i Política de Privacitat. Socis i Usuaris sempre disposaran d'aquestesCondicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per totes lesconsultes vulgui realitzar. Els Socis i Usuaris hauran de llegir atentamentaquestes condicions generals cada vegada que entrin a l'espai web. En qualsevolcas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensablea la contractació de qualsevol producte o servei disponible a través del LlocWeb.
Comunicacions entre Sinerjob i el Soci
Totes les comunicacions entre Sinerjob i el Soci relatives a aquestescondicions generals o l'adquisició dels productes i serveis a través del llocweb, es realitzaran per escrit i de conformitat amb les procediments decomunicació establerts en aquestes condicions generals per cada cas particular.
Per la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestesCondicions Generals, les comunicacions que el Soci pretengui remetre a Sinerjobes dirigiran a l'adreça de Sinerjob indicada a la Clàusula 1 anterior i esrealitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar elcontingut i la recepció per part de Sinerjob de la corresponent comunicació.
Integritat de les condicions generals
Les presents Condicions Generals i el contracte que documenti l'adquisició perpart del Soci dels productes o serveis constitueixen l'expressa i únicavoluntat de Sinerjob i el Soci en relació amb el seu objecte i invalida isubstitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit ,aconseguit per les parts amb anterioritat. Qualsevol modificació d'aquestesCondicions Generals o del contracte que documenti l'adquisició dels productes oserveis s'ha de fer per escrit i de mutu acord entre Sinerjob i el Soci.
Cessió de drets i les obligacions
El soci o usuari no podrà cedir i / o transmetre els drets i les obligacionsrelatius a aquestes Condicions Generals oa l'adquisició dels productes i / oserveis a través del lloc web, sense la prèvia autorització expressa i perescrit per part de Sinerjob.
Sinerjob podrà cedir i / o transmetre lliurement, a qualsevol moment sensel'autorització per part del soci o usuari, els drets i obligacions relatius aaquestes Condicions Generals oa l'adquisició dels productes i / o Serveis através del lloc web.


Llei aplicable i jurisdicció
Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.
En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de productes i/ o serveis a través del lloc web i / o de les presents Condicions Generals iper a la resolució de qualsevol conflictes, les parts acorden sotmetre, a laseva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a quèpuguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent aldomicili del soci o usuari.

Actualitzat a data de 2012.09.29Copyright © Sinerjob SL 2012

 

 

Políticade privacitat

Protecció de dades de caràcter personal
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dadesde caràcter personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulariexistent en el Lloc Web www.trobarefeina.com o l'enviament d'un correuelectrònic a qualsevol de nostres bústies implica:
1. - Que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la màximaconfidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de Sinerjob, SL. ambdomicili al carrer Llull, 321-329, Barcelona, per la seva gestió i donarresposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, il'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzin Sinerjob,per al lliurament de les compres i per a l'enviament d'informació sobre lesofertes que creem del teu interès, segons la periodicitat que el Socidetermini.
2. - L'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a Sinerjob perquè tracti les dades personals que ens facilitis d'acord amb lesfinalitats indicades.
3. - El consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis deSinerjob i de tercers col·laboradors, en el cas que el Soci així ho expresside manera voluntària mitjançant el marcatge de les corresponents caselles.
4. - El consentiment per a la cessió de les seves dades als col·laboradors deSinerjob en relació a la contractació de serveis en què Sinerjob intervéexclusivament com a intermediari.
Correspon als Socis l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevolmoment, el Soci tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposicióa totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta.Per exercir aquesta facultat el Soci haurà de remetre un correu electrònic a lasegüent adreça info@trobarefeina.com.
El Soci és responsable de la veracitat de les dades i Sinerjob no seràresponsable de la inexactitud de les dades personals dels Socis. Així mateix,en supòsits d'apadrinament, el Soci que faciliti dades de caràcter personald'un usuari (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin lacondició de soci i / o no realitzin compres a través del lloc web) esresponsabilitza de la veracitat de les dades facilitades, no tenint Sinerjobcap responsabilitat sobre això. En virtut d'això, i d'acord Llei Orgànica15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que totes lesadreces de correus electrònics facilitades pel Socis en l'apadrinamentd'Usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per alenviament d'un correu electrònic d'invitació per donar-se d'alta en el LlocWeb, no sent incorporades als fitxers de Sinerjob, sense el previ consentiment de l'usuari després de registrar com a Soci.
Sinerjob presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o peruna persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes.
D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Sinerjob ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Socis i,a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar lapèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i extracció dels mateixos.
La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests nopuguin ser tractats ni visualitzats per Sinerjob ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s'ha exposat, informem que alguna informació pot conservar demanera bloquejada per part de Sinerjob per al compliment de les sevesobligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscalsi tributàries.
D'altra banda, les dades de caràcter personal facilitades a Sinerjob mitjançant el formulari en línia d'inscripció en un procés de selecció de Sinerjob, tenencom a finalitat la participació del Soci i / o usuari en processos de seleccióde candidats oferts per Sinerjob. D'aquesta manera, el Soci / Usuari acceptaque les dades de caràcter personal facilitades per a una oferta d'ocupacióconcreta puguin ser utilitzats per altres ofertes posteriors o diferents aaquella. En qualsevol moment, el Soci i / o usuari té el dret d'accés,rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personalsincloses en els diferents formularis acord amb el que estableix aquestaclàusula.
 
Actualitzat a data de 2012.09.29