Aquesta web utilitza galetes. Pots veure la nostra política de cookies aquí. Si continues navegant significa que acceptes aquesta política.
Política de cookies

Trobaré Feina | Ofertes de treball | El teu portal web per trobar feina

Club TF
Adreça electrònica: Contrasenya: Entrar    
Registra't. Recuperar contrasenya?
Segueix-nos a:
Idiomes:
CAT
Esp
Busques personal?
Registra't en dos minuts
 
Busques feina?
Registra't en dos minuts
tornar al llistat
Anunci publicat el 12/07/2019

Lingüista a Barcelona

Lingüistes Comarques de Barcelona / Barcelonès / Barcelona
Funcions
Es necessita cobrir, mitjançant un contracte d’interinatge per substitució d’incapacitat temporal, un lloc de llicenciat/ada, laboral A1, en el Departament de Publicacions d'un museu.

Requisits:
- Preferentment, personal amb un vincle preexistent amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Administració General de l’Estat: funcionari de carrera, estatutari o laboral fix.
- Disposar de la titulació que dona accés al cos esmentat.
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció general de Política Lingüística o equivalent.
- També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no tenir el vincle preexistent de caràcter fix referenciat, compleixin la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria

Funcions:
- Desenvolupar activitats de nivell superior en l’àmbit de les publicacions del museu corresponents a tasques de gestió, d’execució, de control o similars.
- Corregir de textos en català.
- Traduir textos del català al castellà.
- Coordinar i fer el seguiment i la valoració de les correccions i traduccions externes: pressupost, calendaris, control dels lliuraments, pont entre l’autor/a i el traductor/a.
- Corregir els textos en tot el procés d’edició: original, primera correcció, enviar traductors, revisió de la traducció, passa a disseny, revisió galerades, segones i terceres galerades revisió.
- Assessorament lingüístic de textos a les diferents unitats del museu en català i castellà.
- Altres tasques relacionades amb el lloc de treball.
- Aplicar les bones pràctiques ambientals pròpies del lloc de treball d’acord amb el Sistema de Gestió implantat pel Museu.
- Desenvolupar les tasques d’acord amb el Codi Ètic establert per l’organització.
- Complir les responsabilitats derivades del sistema de gestió de la Responsabilitat Social.

Mèrits:
- Coneixements dels processos editorials.
- Llicenciatura Universitària o equivalent en filologia catalana.
- Títol de corrector de llengua catalana i castellana.
- Experiència en matèria de publicacions en l’àmbit museístic.
- Experiència en correcció de textos d’art.
- Experiència en coordinació d’equips.
- Experiència en coordinació i revisió de textos en anglès.

Oferta:
- Contracte laboral d’interinitat per substitució d’incapacitat temporal.
- Retribucions anuals de 30.387,00 €.

Presentació de sol·licituds:
Les persones interessades han de fer arribar el seu currículum i la documentació acreditativa dels aspectes valorables.
- Fer constar en l’apartat Assumpte la referència següent: MNAC/19/2019 Cognoms i nom.
- Fer constar en l’apartat reservat al text, de forma telegràfica: NIF, cognoms, nom, telèfon de contacte, titulació, nivell de català, lloc de treball que ocupa actualment i indicació, si escau, del vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona o de l’Administració de l’Estat.
Les sol·licituds que no compleixin els requisits no seran tingudes en compte. Tampoc es tindran en compte els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de presentar la sol·licitud.
 
Per veure el contingut has de navegar com a membre del Club TF o donar-te d'alta en el portal  aquí.
Email:
Contrasenya:
Entrar Recuperar contrasenya?
Compartir oferta:
 
Sinerjob
Josep Azemà Bono
Sinerjob
Sinerjob
CINC BUSINESS CENTER SL
Sinerjob
Sinerjob
Sinerjob
Sinerjob